Vývoj softwarových aplikací
   
  Vývoj softwarových aplikací  
   
 

Analytické a projekční služby

analýzy informačních potřeb uživatelů, informačních toků a zdrojů, studie proveditelnosti, úvodní a prováděcí projekty, vyhodnocování a výběr technických a programových platforem, kvalifikované odhady cenové a časové náročnosti realizace projektu, návrhy datových a programových struktur, optimalizace datových toků a způsobu uložení dat, návrhy uživatelských a administrativních postupů, řešení ochrany dat proti ztrátě či zneužití, specifikace kritických míst systému

Vývoj a realizace

realizace softwarových projektů, implementace programových řešení, integrace nových systémů do stávajícího softwarového prostředí, řešení výměny dat mezi programovými systémy, vývoj prostředků pro automatizované získávání dat z Internetu (data mining), rychlý vývoj aplikací k jednorázovému použití, testování výkonnosti a odolnosti programů

Provozní služby

dohled nad provozem, zaškolování obsluhy, konzultace a řešení problémů, přizpůsobování software nově vzniklým požadavkům, hotline, smluvní podpora Používané technologie MS Visual Studio .NET (Visual Basic .NET, ASP .NET), MS SQL server, XML, HTML, DHTML, Javascript a další dle potřeby

 
   
   
© 2004 TecPRO, All rights reserved
nahoru